Tiếng Việt | English
LoadcellCam Ung Luc

Sản phẩm nổi bật

Loadcell Zemic BM14G

Giá: Loadcell
Loadcell Zemic BM14G, Sử dụng cho Cân Xe Tải

Loadcell Zemic L6G

Giá: Loadcell
Loadcell Zemic L6G, Sử dụng cho Cân Bàn Điện Tử

Loadcell Zemic L6E

Giá: Loadcell
Loadcell Zemic L6E Sử dụng cho Cân Bàn Điện Tử

Loadcell Zemic H8C

Giá: Loadcell
Loadcell Zemic H8C, Sử dụng cho Cân Sàn Điện Tử

Loadcell VLC110H VMC

Giá: Loadcell
Loadcell VLC110H VMC

Loadcell VLC110S VMC

Giá: Loadcell
Loadcell VLC110S VMC

Loadcell PST

Giá: Loadcell
Loadcell PST, PST MKCELL, AMCELL PST

Loadcell Keli SQB

Giá: Loadcell
Loadcell Keli SQB Sử dụng cho Cân Sàn Điện Tử

Loadcell Keli UDA

Giá: Loadcell
Loadcell Keli UDA Sử dụng cho Cân Bàn Điện Tử

Loadcell Keli UDB

Giá: Loadcell
Loadcell Keli UDB

Loadcell Keli YBSC-A

Giá: Loadcell
Loadcell Keli YBSC-A

Loadcell Mavin NA4

Giá: Loadcell
Loadcell Mavin NA4 Sử dụng cho Cân Bàn Điện Tử

Loadcell Mavin NA1

Giá: Call
Loadcell Mavin NA1 Sử dụng cho Cân Trọng Lượng Điện Tử

Loadcell NA128

Giá: Loadcell
Loadcell NA128

Loadcell Mavin NA2

Giá: Loadcell
Loadcell Mavin NA2

Loadcell Mavin NA3

Giá: Loadcell
Loadcell Mavin NA3

Loadcell Mavin NA164

Giá: Call
Loadcell Mavin NA164

Loadcell Mavin NA115-NA117

Giá: Loadcell
Loadcell Mavin NA115-NA117

Loadcell Mavin NS1, NS2, NS4

Giá: Loadcell
Loadcell Mavin NS1, NS2, NS4

Loadcell 300g-3000g

Giá: Loadcell
Loadcell 300g-3000g Sử dụng cho Cân Phân Tích, Cân KD-TBED, Cân FRH, Cân Sky

Loadcell LAK-E

Giá: Loadcell
Loadcell LAK-E Sử dụng cho Cân Phân Tích, Cân KD-TBED, Cân FRH, Cân Sky

Loadcell LAK-B

Giá: Loadcell
Loadcell LAK-B Sử dụng cho Cân Phân Tích, Cân KD-TBED, Cân FRH, Cân Sky

Chân Lắc Loadcell 10mm-18mm

Giá: Foot Loadcell
Chân Lắc Loadcell 10mm-18mm Sử dụng cho Cân Sàn

Hộp Nối Loadcell 4port-8port

Giá: Junction Box Loadcell
Hộp Nối Loadcell 4port-8port Sử dụng cho Cân Sàn, Cân Xe Tải

Dây Cable Loadcell 100m-200m

Giá: Cable Loadcell
Dây Cable Loadcell 100m-200m 4 Lõi, 6 Lõi

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

19 Đường D3, Phường 25,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(084).8.35 030609       Fax: (084).8.62 585018  Hotline: 0987069696
web: loadcell
vanphu@canvanphu.com

 


© Copyright 2014 loadcell, all rights reserved.