Tiếng Việt | English
LoadcellCam Ung Luc

Sản phẩm nổi bật

Loadcell 1000kg-40000kg Zemic BM14G

Giá: Call
Loadcell 1000kg-40000kg Zemic BM14G

Loadcell 60kg-1000kg Zemic L6G

Giá: Call
Loadcell 60kg-1000kg Zemic L6G

Loadcell 60kg-300kg Zemic L6E

Giá: Call
Loadcell 60kg-300kg Zemic L6E

Loadcell 500kg-5000kg Zemic H8C

Giá: Call
Loadcell 500kg-5000kg Zemic H8C

Loadcell 50kg-5000kg VLC110S VMC

Giá: Call
Loadcell 50kg-5000kg VLC110S VMC

Loadcell 500kg-5000kg VLC110H VMC

Giá: Call
Loadcell 500kg-5000kg VLC110H VMC

Loadcell 500kg-5000kg Keli SQB

Giá: Call
Loadcell 500kg-5000kg Keli SQB

Loadcell 60kg-1000kg Keli UDA

Giá: Call
Loadcell 60kg-1000kg Keli UDA

Loadcell 15kg-300kg Keli UDB

Giá: Call
Loadcell 15kg-300kg Keli UDB

Loadcell 500kg-2000kg Keli YBSC-A

Giá: Call
Loadcell 500kg-2000kg Keli YBSC-A

Loadcell 60kg-300kg Mavin NA4

Giá: Call
Loadcell 60kg-300kg Mavin NA4

Loadcell 3kg-40kg Mavin NA1

Giá: Call
Loadcell 3kg-40kg Mavin NA1

Loadcell 60kg-300kg Mavin NA2

Giá: Call
Loadcell 60kg-300kg Mavin NA2

Loadcell 60kg-1000kg Mavin NA3

Giá: Call
Loadcell 60kg-1000kg Mavin NA3

Loadcell 500kg-800kg Mavin NA164

Giá: Call
Loadcell 500kg-800kg Mavin NA164

Loadcell 50kg-2000kg Mavin NA115-NA117

Giá: Call
Loadcell 50kg-2000kg Mavin NA115-NA117

Loadcell 100kg-5000kg Mavin NS1, NS2, NS4

Giá: Call
Loadcell 100kg-5000kg Mavin NS1, NS2, NS4

Loadcell 300g-3000g

Giá: Call
Loadcell 300g-3000g

Loadcell LAK-E

Giá: Call
Loadcell LAK-E

Loadcell LAK-B

Giá: Call
Loadcell LAK-B

Chân Lắc Loadcell 10mm-18mm

Giá: Call
Chân Lắc Loadcell 10mm-18mm

Hộp Nối Loadcell 4port-8port

Giá: Call
Hộp Nối Loadcell 4port-8port

Dây Cable Loadcell 100m-200m

Giá: Call
Dây Cable Loadcell 100m-200m

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

19 Đường D3, Phường 25,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(084).8.35 030609       Fax: (084).8.62 585018  Hotline: 0987069696
www.loadcell.vn
vanphu@canvanphu.com

Chi Nhánh Hải Phòng

Quầy 34 chợ Sắt, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

(084).031.3831701

DĐ: 0125.9016589/0904.326339 

   
 

 

 


© Copyright 2014 www.canvanphu.com, all rights reserved.